Автоматски врати

Автоматски врати

 

Автоматските – сензорски врати се исклучително квалитетно, иновативно и сигурно решение за влез и излез, особено на премини каде има голема фреквенција. Желбата да им се осигура на луѓето и робата едноставен премин и безбедно движење, целосно може да се задоволи со инсталација на соодветна за просторот автоматска врата. Автоматските врати обезбедуваат оптимална клима (постојано се отворени, а и затворени) – отворени за луѓето а штитат од надворешните атмосферски влијанија, бучава и прашина.

 

Главни предности:

  • Широка примена – угостителски објекти, здравствени институции, прехрамбени компании…
  • Заштеда на простор и максимизирање на отворите за премин
  • Фина механика и бешумна работа
  • Енергетски ефикасни – прилагодување на режим на работа (летен / зимски)
  • Можност системот автоматски да комуницира со противпожарниот систем или интелигентно управување – smart house
  • Заштеда на финансиски средства – исплатлива инвестиција