Почитувани Фанови Роломатик ве информира дека:
Министерството за економија објави ЈАВЕН ОГЛАС за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2018 година.
Пвеќе информации на:
Документ за Апликација: http://economy.gov.mk/…/Documents/obrazec_baranje_PVC.doc
📞 +389 2 3223 280
✉️ info@rolomatik.com.mk
Rolomatik Dooel Skopje