Автоматизација на ролетни

Автоматизација на ролетни

 

  • Цевасти – тубуларни мотори кои се инсертираат во осовината на ролетната и го пренесуваат ротациониот момент, како на самата осовина, така и на спустот на ролетната
  • Управување на една, сите или група на ролетни со еден клик
  • Создавање на слика – креирање сценарио – за присутност во објектот, со програмирање на автоматското спуштање и подигање на ролетните
  • Заштеда на енергија
  • Заштита од оштетување при појава на препрека на нејзиниот пат
  • Интелигентно управување