Вариолајт завеси

Вариолајт

Вариолајт завеси се широко прифатено решение за засенувањето на канцеларии и бизнис центри.

Главни предности:

  • Заштита од светлина
  • Регулација на светлина со обезбедување индиректна светлина без да блескаат сончевите зраци во просторот
  • Спречува прегревање на просторот
  • Овозможува намалување на трошоците за ладење

Вариолајт завеси претставуваат вертикални ленти, од импрегниран или од пвц материјал, поставени на алуминиумска водилка во која е сместен механизам за управување со завесата.
Управување со јаже за отворање и затворање на завесата и ланче за ротирање на лентите.