Мотори за клизни капии

Мотори за клизни капии

 

  • Мотори – силата ја предаваат на крилото преку запчеста летва монтирана на самото крило
  • Управување со радио станица или далечински управувач
  • Можност за меморирање до 32 вида на далечинскиот управувач
  • Наменети за големи и тешки капии или за капии за голем број на отворања
  • Можност за програмирање на брзината на отворање и затворање на капијата
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.