Мотори за крилни капии

Мотори за крилни капии

 

  • Зглобни или телескопски мотори кои се поставуваат покрај крилото на капијата од внатрешна страна
  • Управувачки уред со можност за: далечинско, фотосензор, сигнална сијалица и антена
  • Брзо отворање-затворање, намалување на брзината при доближување до крајните позиции
  • Долг век на траење, куќиште од специјален материјал отпорен на надворешни влијанија
  • Интегрирана електроника со локално програмирање за лесна и едноставна инсталација
  • Двоен капак за поголем комфор и сигурност
  • Наменети се за домашни или поголеми и тешки капии или за капии со голем број на отворања
  • Можност за меморирање на повеќе далечински управувачи