Мотори за тенди

Мотори за тенди

  • Моторите за тенди се цевасти – тубуларни мотори
  • Едноставно управување, со еден клик
  • Автоматска заштита од ветер со помош на сензорот за ветер – при силен ветер – тендата автоматски се затвора со што се добива подолг век на траење на платното и на механизмот
  • Автоматско спуштање или собирање со помош на сензорот за сонце